Forældregruppe:
Tryghedscirklen

TILKNYTNING // DET NYE BØRNESYN // FØLELSESREGULERING // KONFLIKTHÅNDTERING // TRYGGE BØRN  

 

 

Klædt på til forældreskabet //

Alle mødre og fædre vil deres børn det bedste i livet – det er jeg fuldstændig overbevist om. Men nogle gange bliver vi overvældede af det ansvar vi pludselig står med i hænderne, når vi bliver forældre første gang – eller anden, måske tredje gang?


Jeg vil gerne bidrage til, at flere forældre “lander trygt” i forældreskabet og tilbyder derfor et forældregruppeforløb der giver dig indblik i temaer som tilknytning, konflikt-håndtering, bevidst forældreskab mm.


Forskning viser tydeligt, at en tryg tilknytning er fundamentet for menneskers evne til at indgå i sunde relationer, at mærke og regulere egne følelser og opbygge selvværd og selvtillid. Generelt anses tryg tilknytning som en beskyttende faktor i forhold til en lang række udviklingsmæssige risici.

Men hvad kan man gøre for at give udviklingen af tryg tilknytning gode vilkår? Det vil du – blandt meget andet – få helt konkrete redskaber til, på dette forløb, kaldet Circle of Security (Tryghedscirklen).


Forløbet består af 8 sessioner á to timer. Det er skræddersyet til småbørnsforældre og kan både fungere som et forebyggende forløb og som en hjælp til familier, hvor børnene har vanskeligheder med følelsesregulering, vrede e.l.


Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere om næste holdopstart.

Er du allerede en del af en forældregruppe (f.eks. en mødregruppe, i dit barns institution, en vennegruppe e.l.) og kunne I tænke jer mere viden om tilknytning, følelsesregulering, bevidst forældreskab e.l., tilbyder jeg også skræddersyede forløb / oplæg, med udgangspunkt i jeres ønsker og behov.

Tryghedsciklen

Tryghedscirklen (Circle of Security / COSP) er et manualbaseret forløb der hviler på et bredt teoretisk fundament, hvor objektrelationsteori, tilknytningteori og family systems theory danner fundamentet. 

Tryghedscirklen er udviklet i USA i 1990’erne og sidenhen videreudviklet til forskellige kontekster.

 

Hvis du er interesseret i at læse mere om Tryghedscirklen kan du følge dette link.

Circle of security Tryghedscirklen

Nysgerrig?

Vil du høre mere om gruppeforløbet Tryghedscirklen?

RIng eller send mig en mail: