Forældrerådgivning

KONFLIKTHÅNDTERING // VREDESUDBRUD // MISTRIVSEL // ANGST // ADHD // LAVT SELVVÆRD // SØSKENDEKONFLIKTER // UENIGHED OM OPDRAGELSE //

Fokus på familien //

Jeg hjælper børnefamilier med at skabe en hverdag med færre konflikter, bedre trivsel og mere overskud og nærvær.

Familierådgivning – eller forældreterapi – hos mig, vil give dig en række konkrete redskaber du kan bruge i din dagligdag.
Du vil opleve at relationerne og kontakten i jeres familie styrkes, hvilket er en afgørende faktor for børns socioemotionelle udvikling.

I mit arbejde med familier, tager jeg udgangspunkt i det nye børnesyn. Det betyder at jeg læner mig op af tilknytningsteori som en grundlæggende forståelsesramme for børns (og voksnes) emotionelle udvikling og behov. Læs mere om min teoretiske tilgang her

 

Der kan være utallige indgangsvinkler og grunde til, at man som børnefamilie søger hjælp hos en psykolog. Herunder kan du se eksempler på, hvilke udfordringer der kan være udgangspunkt for at søge professionel hjælp:

 • At relationen til dit barn er konfliktfyldt
 • At det er vanskeligt at tage styring og barnet derfor kommer til at styre (for meget).
 • At der i familien er opstået fastlåste negative mønstre, som det er vanskeligt at bryde
 • At det er svært at forstå og møde barnets reaktioner og adfærd
 • At det er vanskeligt at rumme og regulere barnets følelser
 • At du i svære situationer reagerer på en måde, som du bagefter fortryder
 • At der opstår uenighed om, hvordan forældreskabet gribes
 • At du oplever ikke at kunne hjælpe dit barn, nar han/hun får en “nedsmeltning”
 • At dit barn har vanskeligt ved at indgå i sociale relationer
 • At dit barn ikke trives i skolen / ikke vil i skole
 • At jeres familieliv ikke udleves i overensstemmelse med dine værdier
 • At dit barn udviser tegn på mistrivsel (ængstelighed, store følelsesmæssige udsving, vredesudbrud, selvskade, tilbagetrukkethed)
 • At du oplever en følelse af utilstrækkelighed i forældreskabet
 • At dit barn reagerer på omvæltninger eller alvorlige hændelser i familien
 • At dit barn har fået en diagnose, som du ønsker viden om og hjælp til at kunne håndtere
 


Måske afspejler et eller flere af eksemplerne, hvad der fylder i din familie? Måske er det noget andet der er på spil?

Uanset hvad, vil jeg gerne hjælpe jer videre til en hverdag, hvor tilknytning og kontakt har gode vilkår og hvor børn såvel som voksne trives.

Ny i forældrerollen?

At blive forælder er en kæmpe omvæltning – og med det lille barn følger en helt ny rolle og opgave. 

Nogle oplever et modsætningsforhold mellem de tanker og forventninger man havde omkring forældreskabet og så den aktuelle virkelig. Andre kan blive overvældet af usikkerhed og tvivl. For andre igen kan det være noget helt tredje, der er på spil.

Uanset hvad, kan bekymringerne eller negative tanker om ens egen formåen i forældrerollen komme til at stå i vejen for den glæde det er at starte – eller udvide – familien. På længere sigt kan det også få betydning for barnets udviklingsbetingelser.


Hvis du kan genkende noget af beskrivelsen fra dig selv – eller din partner – vil jeg derfor gerne byde jer velkommen i min praksis.

Jeg er særligt optaget af at støtte småbørnsforældre i at lande godt i forældrerollen og jeg har gode erfaringer med lige netop dette.


Er forældreskabet nyt for dig, kan du også overveje at deltage i forældregruppe-tilbudet Tryghedscirklen. Læs mere om det her.

Nysgerrig?

Overvejer du, om psykologhjælp kunne være relevant for dig – eller dit barn?  Og om jeg kunne være det rigtige match? Så kontakt mig endelig – det er helt uforpligtende!